Inclusive Young Adult Fiction. Authors of Colour in the United Kingdom
De urgentie van een eigen stem [Recensie] Young Adult-fictie (verder YA-fictie), diversiteit en inclusiviteit staan vandaag de dag binnen de jeugdliteratuur hoog op de (inter)nationale onderzoeksagenda. Diversiteit is een veelomvattend begrip dat volgens de definitie van de #WeNeedDiverseBooks organisatie ‘all diverse experiences, including (but not limited to) LGBTQIA, Native, people of color, gender diversity, people with disabilities, and ethnic, cultural, and religious minorities’ omvat. (wndb 2016) Onderzoek laat zien dat in de Nederlandse jeugdliteratuur de discussie over diversiteit vooral is toegespitst op de uitsluiting van schrijvers en personages van niet-westerse afkomst. (zie Van Voorst 2007, 2017) Ook internationaal is er veel aandacht voor (het gebrek...

Lees verder...

Most Wanted. The Popular Culture of Illegality
De zintuiglijke geneugten van het criminele [Recensie] Criminaliteit is en blijft een onuitputtelijke bron van vermaak in de populaire cultuur.1 Zo zal de populariteit van series als Narcos, Casa de Papel of het wat oudere Breaking Bad de meeste lezers niet ontgaan zijn. Willem Holleeder mocht met nieuwsgierige studenten in gesprek bij het programma College Tour. En boeven als Pablo Escobar, Don Corleone en Jesus Malverde worden als helden en in het geval van laatstgenoemde zelfs als heilige vereerd. Hoe valt die aantrekkingskracht te verklaren? Wellicht doordat de gemiddelde netflixkijker zichzelf braaf aan duizenden regeltjes houdt, op tijd de belastingformulieren invult en de parkeerbonnen betaalt....

Lees verder...

Artikel door:

Beoordeling:

  • Geen cijfer gegeven.
The Figure of the Animal in Modern and Contemporary Poetry
Het dier als poĂ«zie: een andere manier van zijn [Recensie] Aan het einde van het eerste hoofdstuk van L’Animal que donc je suis (2008) introduceert en analyseert Jacques Derrida het prachtige neologisme ‘l’animot’. (41) De combinatie van dier en woord (du mot ‘animal’) herinnert ons eraan dat de term ‘dier’ niet meer is dan een concept, een mot. Het woord animot doet verder denken aan het Franse meervoud van dier, animaux. Hierdoor wijst het ons er tegelijkertijd op dat het woord dier een simpele categorisatie is die een enorme hoeveelheid levende wezens in zich draagt. Met animot herinnert Derrida ons eraan dat de (tekstuele) relatie...

Lees verder...

Rewriting Humour in Comic Books
‘Comics’ en komedie. Aristophanes in beeld [Recensie] Elf komedies en bijna duizend fragmenten: we mogen blij zijn dat we dit nog over hebben van het uitvoerige oeuvre van de Griekse dichter Aristophanes (ca. 445 – ca. 385 v.Chr.). De stukken waren in principe eenmalige producties en werden na de eerste opvoering nauwelijks of nooit meer opgevoerd. Na de vierde eeuw verdwijnt zijn werk langzaam in de vergetelheid en verandert het van een levende theatertraditie in een studieobject voor schoolmeesters en geleerden. Toch is het werk van Aristophanes nooit volledig verdwenen. Rijkdom, Kikkers en Wolken maakten deel uit van het Byzantijnse schoolcurriculum en met de gestage...

Lees verder...

Artikel door:

Beoordeling:

  • Geen cijfer gegeven.
Romantici en revolutionairen. Literatuur en schrijverschap in Nederland in de 18de en 19de eeuw
Geschiedschrijving tussen projectie en reconstructie van de ander Aanstekelijk overzicht van literatuur uit Nederland 1750-1900 [Recensie] Volgens het ‘Woord vooraf’ van Rick Honings en Lotte Jensen – respectievelijk universitair hoofddocent moderne Nederlandse letterkunde bij Dutch studies in Leiden en hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis in Nijmegen – wil Romantici en revolutionairen “voor een lezerspubliek van belangstellenden en studenten (...) een handzaam, toegankelijk, vlot leesbaar en rijk geïllustreerd overzicht geven van de geschiedenis van de Nederlandse literatuur van de tweede helft van de achttiende en hele negentiende eeuw.” (7-8) Daar is dit boek zonder meer in geslaagd. Het is helder onderverdeeld in drie delen van vijftig...

Lees verder...

Het literair klimaat 2010-2019
Hoe we licht werpen op het afgesloten literaire decennium [Recensie] Het is vanzelfsprekend niet eenvoudig om vanuit een academische metapositie je eigen tijd te beschrijven en er een kritische en alomvattende reflectie op te formuleren. In principe is het gemakkelijker om de ontwikkelingen ruimer achteraf te beschrijven, als er meer context voorhanden is en de tijdsgeest daardoor gemakkelijker in perspectiefgeplaatst kan worden. Het is daarom moedig dat er wetenschappers zijn die een plaats in de frontlinie innemen en in het recente nummer van DW B een poging doen om het literair klimaat van het laatste decennium te beschrijven. Verbinding en activisme De opzet van het...

Lees verder...

Literature and Meat
‘Meat is the Message’ - Literatuur en vleeskritiek [Recensie] Na eerdere uitbraken van de coronavirussen SARS (2002) en MERS (2012) geeft COVID-19 opnieuw aanleiding tot het heroverwegen van mens-dierrelaties. Het terugdringen van leefgebieden voor dieren door onder meer ontbossing en urbanisering, maar ook de uitbreiding van bio industrie, worden door wetenschappers aangewezen als belangrijkste oorzaken van voorgaande, huidige en toekomstige pandemieĂ«n. 1 De essaybundel Literature and Meat Since 1900 (2019), samengesteld en geredigeerd door literatuurwetenschappers SeĂĄn McCorry en John Miller van de University of Sheffield, noemt de klimaatcrisis als bron van extra urgentie voor het bevragen van deze relaties. De context van de klimaat- en...

Lees verder...

Memes and the Future of Pop Culture
Na de jazz de memes en dan niks Doemdenken met Danesi [Recensie] Ik beschouw mezelf als een populaire cultuuronderzoeker en aficionado, net als Marcel Danesi, de auteur van het essay Memes and the Future of Pop Culture, maar dan van een heel ander type. Danesi is redacteur van de Brill-essayreeks Brill Research Perspectives in Popular Culture en auteur van een groot aantal publicaties over populairculturele fenomenen als brands, fast food, stilettohakken en sigaretten. Hij beschouwt in zijn essay de internetmeme en speculeert over de betekenis van dit fenomeen via een keur aan verwijzingen naar de grote filosofen van de afgelopen eeuw. Hij lijkt een postmodernist,...

Lees verder...

Artikel door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Geen cijfer gegeven.
Literature, Pedagogy, and Climate Change
Oliewinning in de slaapkamer Ecologische vraagstukken voor het literatuuronderwijs [Recensie] In 2013 deed Roman Bartosch zich gelden als een veelbelovende nieuwe stem in de ecologische literatuurwetenschap door in zijn studie Environ Mentality. Ecocriticism and the Event of Postcolonial Fiction een relevante brug te slaan tussen postcolonial studies en ecokritiek. Die combinatie is wederom van belang in zijn nieuwe boek Literature, Pedagogy, and Climate Change. Text Models for a Transcultural Ecology (2019). Toch is de insteek van deze nieuwe monografie nog vele malen ambitieuzer, omdat Bartosch niet alleen focust op de complexe representatie van het antropoceen in de wereldliteratuur, maar ook doordenkt welke consequenties zijn bevindingen...

Lees verder...

The Right to Parody
Parodie of plagiaat? [Recensie] De parodie is een uitdagende literaire vorm omdat ze gebruikmaakt van een origineel werk, maar die tekst zodanig verandert dat het als zelfstandig werk kan worden beschouwd. Amy Lai stelt zich in dit boek dan ook de vraag wanneer er sprake is van een creatieve, al dan niet komische of polemische, dialoog met het oorspronkelijke werk en wanneer we moeten spreken van plagiaat en oneerlijke, commerciĂ«le exploitatie. Voor het eerste geval wordt in veel Westerse landen het ‘fair use’ of ‘fair dealing’ principe gehanteerd. Dat betekent dat de parodie zich op voldoende afstand van het origineel bevindt en dus geen inbreuk...

Lees verder...

Artikel door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Geen cijfer gegeven.
Big Books in Times of Big Data
Overleven en overleveren. De monumentale roman versus digitale media [Recensie] De gemiddelde Nederlander leest net iets meer dan zeven boeken per jaar, en komt dus in een leven aan een totaal van ongeveer vijfhonderd gelezen boeken. (Leesmonitor 2020) Een geoefende, gretige lezer kan in een lang en voorspoedig leven misschien een tienvoud daarvan doorwerken. Vijfduizend boeken, dat klinkt als een respectabel aantal – maar toch is het mager in verhouding tot de ongeveer twintigduizend nieuwe titels die jaarlijks in de Nederlandse boekhandels verschijnen. En in het licht van het immer uitdijende medialandschap – Netflix biedt naar verluidt 36.000 kijk-uren, terwijl op YouTube elke minuut maar...

Lees verder...

Artikel door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Geen cijfer gegeven.