Digital Milton

Digital Milton
Digitaal isolement [Recensie] Als neerlandicus met een zwak voor digitale methoden word ik groen van jaloezie bij het zien van de megalomane vormen die de digitalisering aanneemt in het Engelse taalgebied. In zijn bijdrage aan de bundel Digital Milton noemt Anupam Basu de aantallen: Early English Books Online (EEBO) biedt inmiddels online toegang tot gescande versies van ruim 100.000 Engelstalige vroegmoderne teksten (1475-1700). (113) Bovendien zijn in de afgelopen twintig jaar 65.000 teksten uit dit corpus met de hand getranscribeerd, die momenteel in fases open access beschikbaar gesteld worden via EEBOTCP. (114) Het zijn geen kinderachtige aantallen: de English Short Title Catalogue (ESTC), gebaseerd op...

Lees verder...

Artikel door:

Beoordeling:

  • Geen cijfer gegeven.
Literatures of Madness: Disability Studies and Mental Health
Woekerende waanzin in Literatures of Madness [Recensie] De academische discipline 'Mad Studies' is zo jong, dat men zich zelfs haar geboortedag nog kan herinneren. Richard A. Ingram muntte de term Mad Studies naar verluidt op 3 mei 2008, tijdens een conferentie bij de Syracuse University in New York. Mad Studies is een zijtak van 'Disability Studies' die zich bezighoudt met de sociaal-culturele productie, onderdrukking en representatie van waanzin – wat ook wel ‘psychische beperking’, ‘psychische stoornis’ of zelfs ‘geestesziekte’ wordt genoemd. Terwijl Disability Studies zich richt op het maatschappelijke verschijnsel ‘handicap’ of ‘beperking’, doet Mad Studies dat voor ‘beperkingen’ die mentaal of psychisch van aard...

Lees verder...

Artikel door:

Beoordeling:

  • Geen cijfer gegeven.
Ladders naar het licht
Depressie doorvoelen, depressie begrijpen, depressie ontsnappen: de rollen van literatuur [Recensie] Met Ladders naar het licht schreef Anne-Fleur van der Meer een voorbeeldig proefschrift dat tezelfdertijd een standaardwerk is voor verder onderzoek naar de (al dan niet literaire) verbeelding van specifieke ziektes – in het bijzonder depressie. Mike BoddĂ© zal voor velen bekend zijn als pianist en cabaretier. Deze ‘grappenmaker’ dient als intrede voor het thema van deze studie: autobiografische literatuur over depressie. Wat is daarbij de centrale inzet? Bestuderen hoe "depressie is gerepresenteerd in eeninternationaal corpus hedendaagse autobiografische geschriften". (55) Daartoe hebben we wel een overzicht nodig van medisch-wetenschappelijke visies op depressie. We dienen...

Lees verder...

Artikel door:

Beoordeling:

  • Geen cijfer gegeven.
Working-Class Writing. Theory and Practice
De arbeider bestaat niet (meer) In de nasleep van de economische crisis van 2008 heeft de politiek de arbeider herontdekt, zo stellen Ben Clarke en Nick Hubble in hun inleiding op de artikelenbundel Working-Class Writing. Theory and Practice. Vooral rechtse politici – UK Independence Party in het Verenigd Koninkrijk, Trump in de Verenigde Staten en Front National in Frankrijk – appelleren graag aan deze ‘achtergebleven’ arbeidersklasse. Ze zou het slachtoffer zijn van de-industrialisering en globalisering, maar evengoed van de veranderende genderrollen. Ze zou zich bedreigd voelen door immigratie en de multiculturele samenleving en verwaarloosd zijn door centrum-linkse partijen ten voordele van modieuzere minderheidsgroepen. Het beeld...

Lees verder...

Artikel door:

Beoordeling:

  • Geen cijfer gegeven.

Uit de marge

Uit de marge
De rafelranden van de literatuur [Recensie] Op 18 januari 2016 gooide schrijver Christiaan Weijts in een column in de NRC een flinke knuppel in het hoenderhok: de suffe literaire canon zoals deze in Nederland op de middelbare school gedoceerd wordt, moest volgens hem worden afgeschaft. Deze bestaat volgens Weijts immers uit "verstofte monumenten, vergeelde murmelaars van vroeger die in muffe kamertjes hun belegen aftrekfantasietjes neerpenden". Hij verbindt aan deze constatering stevige consequenties, want de docent die zijn leerlingen werk van Lodewijk van Deyssel, Marcellus Emants en Multatuli laat lezen, moet op strafkamp. Weijts pleit ervoor dat leerlingen via onderwijs in aanraking worden gebracht met boeken...

Lees verder...

De Republiek der Letteren
Europa’s vroegmoderne internationale kennissamenleving [Recensie] In 1997 schreef bestuurskundige Pieter Jeroense in Vooys het volgende: "Als ik de Vrij Nederland uit de bus pak en het blad uit de wikkel haal om het rustig door te bladeren, begin ik achterin, bij de Republiek der letteren. Ik sla het belangrijke wereldnieuws over en lees eerst (of alleen) de boekbesprekingen. Soms ben ik geĂ«rgerd als historische studies of boeken over kunst en filosofie de overhand hebben. Ik lees de Republiek in de eerste plaats voor de besprekingen van de laatste romans en dichtbundels." (Jeroense 1997: 36) Inderdaad is bij het grote (en al wat oudere) publiek in...

Lees verder...

Artikel door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Geen cijfer gegeven.
Vaders en dochters
Molukse vaders en dochters en verlichte kolonialen [Recensie] Christina Martha is sinds 1969 een nationale heldin in Indonesië. Bijna anderhalve eeuw eerder schreef de Nederlandse schrijver Maurits Ver Huell een verhaal over deze Molukse vrijheidsstrijdster voor het eerst op. Over de historische Christina Martha was op dat moment alleen bekend dat zij haar oude vader in de opstand vergezelde als wapendraagster. Ver Huell bedacht rond dit meisje een fascinerend romantisch historisch tafereel, zoals de ondertitel van zijn verhaal luidt. Deze tekst vormde de basis voor haar heldenstatus. In zijn dissertatie Vaders en dochters: Molukse historie in de Nederlandse literatuur vanaf de negentiende eeuw en haar...

Lees verder...

Artikel door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Geen cijfer gegeven.
Bundels van het nieuwe millennium. Nederlandse en Vlaamse poëzie in de 21e eeuw
PoĂ«zie over de wereld [Recensie] In 2016 verscheen Dichters van het nieuwe millennium. Nederlandse en Vlaamse poĂ«zie in de 21e eeuw. Hierin reflecteren 24 letterkundigen op uiteenlopende debutanten van deze eeuw. De beoogde doelgroep was breed, verklaarde Sarah Posman, een van de samenstellers. Niet alleen studenten moesten ermee uit de voeten kunnen, maar alle lezers die kennis wilden nemen van thema’s en vormkwesties van de huidige dichters die staan te trappelen om gelezen te worden. Sterker nog, ook latere generaties die willen terugblikken op de poĂ«zie van deze eeuw moesten met deze bundel bediend worden. (Posman 2017) Een ambitieus pedagogisch programma dus. De publicatie bleef...

Lees verder...

Artikel door:

Beoordeling:

  • Geen cijfer gegeven.
Horror Literature and Dark Fantasy. Challenging Genres
Leren in het duister: Horror en fantasie als onderwijsmateriaal [Recensie] In Nederland staan de vele griezelverhalen van Paul van Loon ondertussen op de planken van elke lagere schoolbibliotheek en ook Young Adult-series als Twilight (2005-2008) zijn in Nederlandse vertaling erg populair geworden. De wereldwijde bestsellers van horrormeesters Dean Koontz en Stephen King worden al decennialang naar het Nederlands vertaald. We kunnen ervan uitgaan dat ook op de Nederlandse middelbare school veel horror en dark fantasy wordt gelezen. De bundel Horror Literature and Dark Fantasy. Challenging Genres (2018), geredigeerd door Mark A. Fabrizi, onderzoekt hoe horror en dark fantasy op een positieve manier in het onderwijs...

Lees verder...

The 1960s: A Decade of Modern British Fiction
‘So Happy Together in the Summer of Love?’ [Recensie] Het kan niemand zijn ontgaan dat de afgelopen tijd in allerlei media flink is stilgestaan bij het feit dat de roemrijke en roemruchte jaren zestig alweer vijftig jaar achter ons liggen, waarbij alle clichĂ©s en de weerleggingen daarvan de revue zijn gepasseerd. In 2017 hadden we volop aandacht voor de heruitgave van wat Kevin J. Dettma in The Oxford Encyclopedia of British Literature (2006) “the most important and influential rock and roll album ever recorded” noemde: Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band van de Beatles, dat onlosmakelijk verbonden is met de Summer of Love van 1967....

Lees verder...

Artikel door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Geen cijfer gegeven.
Tegen de schenen: Opstellen over recente Nederlandse en Vlaamse literatuur
Vertel me wat het echt betekent [Recensie] Waarom moest Anna Karenina dood? Dat is voor de achttienjarige studente Selin – Elif Batumans protagoniste in The Idiot (2017) – de meest prangende vraag die je kunt stellen over Tolstojs klassieker. Het is voor haar een voorbeeld van wat in wezen de kern is van literatuur, en een handleiding voor hoe daarover te praten. Onverzadigd in dit opzicht verlaat ze haar eerste letterkundecolleges: "Everything the professors said seemed to be somehow beside the point. You wanted to know why Anna had to die, and instead they told you that nineteenth-century Russian landowners felt conflicted about whether they...

Lees verder...

Artikel door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Geen cijfer gegeven.