Big Books in Times of Big Data
Overleven en overleveren. De monumentale roman versus digitale media [Recensie] De gemiddelde Nederlander leest net iets meer dan zeven boeken per jaar, en komt dus in een leven aan een totaal van ongeveer vijfhonderd gelezen boeken. (Leesmonitor 2020) Een geoefende, gretige lezer kan in een lang en voorspoedig leven misschien een tienvoud daarvan doorwerken. Vijfduizend boeken, dat klinkt als een respectabel aantal – maar toch is het mager in verhouding tot de ongeveer twintigduizend nieuwe titels die jaarlijks in de Nederlandse boekhandels verschijnen. En in het licht van het immer uitdijende medialandschap – Netflix biedt naar verluidt 36.000 kijk-uren, terwijl op YouTube elke minuut maar...

Lees verder...

Artikel door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Geen cijfer gegeven.
Imagined Futures
Saunders; of, De toekomst van het verleden [Recensie] Tussen 1923 en 1931 verscheen bij de Londense uitgever Kegan Paul de To-Day and To-Morrow series, een fascinerende boekenreeks die meer dan honderd volumes omvat en waaraan een diverse groep intellectuelen uit de tijd een bijdrage leverde: wetenschappers als J.B.S. Haldane en Edmund Fournier d’Albe, filosofen als Bertrand Russell en C.E.M. Joad, en literaire schrijvers als Robert Graves en Vernon Lee. De opzet van ieder boek was dezelfde: van een bepaald thema of vakgebied schetste de auteur de toenmalige stand van zaken; vervolgens formuleerde hij of zij er een mogelijke en/of waarschijnlijke toekomst van – ‘speculatieve non-fictie’...

Lees verder...

Artikel door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Geen cijfer gegeven.

Digital Milton

Digital Milton
Digitaal isolement [Recensie] Als neerlandicus met een zwak voor digitale methoden word ik groen van jaloezie bij het zien van de megalomane vormen die de digitalisering aanneemt in het Engelse taalgebied. In zijn bijdrage aan de bundel Digital Milton noemt Anupam Basu de aantallen: Early English Books Online (EEBO) biedt inmiddels online toegang tot gescande versies van ruim 100.000 Engelstalige vroegmoderne teksten (1475-1700). (113) Bovendien zijn in de afgelopen twintig jaar 65.000 teksten uit dit corpus met de hand getranscribeerd, die momenteel in fases open access beschikbaar gesteld worden via EEBOTCP. (114) Het zijn geen kinderachtige aantallen: de English Short Title Catalogue (ESTC), gebaseerd op...

Lees verder...

Artikel door:

Beoordeling:

  • Geen cijfer gegeven.
Literatures of Madness: Disability Studies and Mental Health
Woekerende waanzin in Literatures of Madness [Recensie] De academische discipline 'Mad Studies' is zo jong, dat men zich zelfs haar geboortedag nog kan herinneren. Richard A. Ingram muntte de term Mad Studies naar verluidt op 3 mei 2008, tijdens een conferentie bij de Syracuse University in New York. Mad Studies is een zijtak van 'Disability Studies' die zich bezighoudt met de sociaal-culturele productie, onderdrukking en representatie van waanzin – wat ook wel ‘psychische beperking’, ‘psychische stoornis’ of zelfs ‘geestesziekte’ wordt genoemd. Terwijl Disability Studies zich richt op het maatschappelijke verschijnsel ‘handicap’ of ‘beperking’, doet Mad Studies dat voor ‘beperkingen’ die mentaal of psychisch van aard...

Lees verder...

Artikel door:

Beoordeling:

  • Geen cijfer gegeven.
Ladders naar het licht
Depressie doorvoelen, depressie begrijpen, depressie ontsnappen: de rollen van literatuur [Recensie] Met Ladders naar het licht schreef Anne-Fleur van der Meer een voorbeeldig proefschrift dat tezelfdertijd een standaardwerk is voor verder onderzoek naar de (al dan niet literaire) verbeelding van specifieke ziektes – in het bijzonder depressie. Mike Boddé zal voor velen bekend zijn als pianist en cabaretier. Deze ‘grappenmaker’ dient als intrede voor het thema van deze studie: autobiografische literatuur over depressie. Wat is daarbij de centrale inzet? Bestuderen hoe "depressie is gerepresenteerd in eeninternationaal corpus hedendaagse autobiografische geschriften". (55) Daartoe hebben we wel een overzicht nodig van medisch-wetenschappelijke visies op depressie. We dienen...

Lees verder...

Artikel door:

Beoordeling:

  • Geen cijfer gegeven.
Working-Class Writing. Theory and Practice
De arbeider bestaat niet (meer) In de nasleep van de economische crisis van 2008 heeft de politiek de arbeider herontdekt, zo stellen Ben Clarke en Nick Hubble in hun inleiding op de artikelenbundel Working-Class Writing. Theory and Practice. Vooral rechtse politici – UK Independence Party in het Verenigd Koninkrijk, Trump in de Verenigde Staten en Front National in Frankrijk – appelleren graag aan deze ‘achtergebleven’ arbeidersklasse. Ze zou het slachtoffer zijn van de-industrialisering en globalisering, maar evengoed van de veranderende genderrollen. Ze zou zich bedreigd voelen door immigratie en de multiculturele samenleving en verwaarloosd zijn door centrum-linkse partijen ten voordele van modieuzere minderheidsgroepen. Het beeld...

Lees verder...

Artikel door:

Beoordeling:

  • Geen cijfer gegeven.

Uit de marge

Uit de marge
De rafelranden van de literatuur [Recensie] Op 18 januari 2016 gooide schrijver Christiaan Weijts in een column in de NRC een flinke knuppel in het hoenderhok: de suffe literaire canon zoals deze in Nederland op de middelbare school gedoceerd wordt, moest volgens hem worden afgeschaft. Deze bestaat volgens Weijts immers uit "verstofte monumenten, vergeelde murmelaars van vroeger die in muffe kamertjes hun belegen aftrekfantasietjes neerpenden". Hij verbindt aan deze constatering stevige consequenties, want de docent die zijn leerlingen werk van Lodewijk van Deyssel, Marcellus Emants en Multatuli laat lezen, moet op strafkamp. Weijts pleit ervoor dat leerlingen via onderwijs in aanraking worden gebracht met boeken...

Lees verder...

De Republiek der Letteren
Europa’s vroegmoderne internationale kennissamenleving [Recensie] In 1997 schreef bestuurskundige Pieter Jeroense in Vooys het volgende: "Als ik de Vrij Nederland uit de bus pak en het blad uit de wikkel haal om het rustig door te bladeren, begin ik achterin, bij de Republiek der letteren. Ik sla het belangrijke wereldnieuws over en lees eerst (of alleen) de boekbesprekingen. Soms ben ik geërgerd als historische studies of boeken over kunst en filosofie de overhand hebben. Ik lees de Republiek in de eerste plaats voor de besprekingen van de laatste romans en dichtbundels." (Jeroense 1997: 36) Inderdaad is bij het grote (en al wat oudere) publiek in...

Lees verder...

Artikel door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Geen cijfer gegeven.
Vaders en dochters
Molukse vaders en dochters en verlichte kolonialen [Recensie] Christina Martha is sinds 1969 een nationale heldin in Indonesië. Bijna anderhalve eeuw eerder schreef de Nederlandse schrijver Maurits Ver Huell een verhaal over deze Molukse vrijheidsstrijdster voor het eerst op. Over de historische Christina Martha was op dat moment alleen bekend dat zij haar oude vader in de opstand vergezelde als wapendraagster. Ver Huell bedacht rond dit meisje een fascinerend romantisch historisch tafereel, zoals de ondertitel van zijn verhaal luidt. Deze tekst vormde de basis voor haar heldenstatus. In zijn dissertatie Vaders en dochters: Molukse historie in de Nederlandse literatuur vanaf de negentiende eeuw en haar...

Lees verder...

Artikel door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Geen cijfer gegeven.
Bundels van het nieuwe millennium. Nederlandse en Vlaamse poëzie in de 21e eeuw
Poëzie over de wereld [Recensie] In 2016 verscheen Dichters van het nieuwe millennium. Nederlandse en Vlaamse poëzie in de 21e eeuw. Hierin reflecteren 24 letterkundigen op uiteenlopende debutanten van deze eeuw. De beoogde doelgroep was breed, verklaarde Sarah Posman, een van de samenstellers. Niet alleen studenten moesten ermee uit de voeten kunnen, maar alle lezers die kennis wilden nemen van thema’s en vormkwesties van de huidige dichters die staan te trappelen om gelezen te worden. Sterker nog, ook latere generaties die willen terugblikken op de poëzie van deze eeuw moesten met deze bundel bediend worden. (Posman 2017) Een ambitieus pedagogisch programma dus. De publicatie bleef...

Lees verder...

Artikel door:

Beoordeling:

  • Geen cijfer gegeven.
Horror Literature and Dark Fantasy. Challenging Genres
Leren in het duister: Horror en fantasie als onderwijsmateriaal [Recensie] In Nederland staan de vele griezelverhalen van Paul van Loon ondertussen op de planken van elke lagere schoolbibliotheek en ook Young Adult-series als Twilight (2005-2008) zijn in Nederlandse vertaling erg populair geworden. De wereldwijde bestsellers van horrormeesters Dean Koontz en Stephen King worden al decennialang naar het Nederlands vertaald. We kunnen ervan uitgaan dat ook op de Nederlandse middelbare school veel horror en dark fantasy wordt gelezen. De bundel Horror Literature and Dark Fantasy. Challenging Genres (2018), geredigeerd door Mark A. Fabrizi, onderzoekt hoe horror en dark fantasy op een positieve manier in het onderwijs...

Lees verder...