Net zero energy building
Hoe realiseer je een nulenergie woning? Hoe krijg je het voor elkaar dat een woning genoeg energie produceert voor eigen gebruik? De Amerikaanse hoogleraar Ming Hu beschrijft het op beknopte wijze in het boek Net zero energy building. [Recensie] De allereerste vraag die Hu stelt: wat is eigenlijk een nulenergiewoning? Dat lijkt een eenvoudige vraag, maar uit een overzicht blijkt dat de ene deskundige in dit verband praat over passieve zonnewoningen, een ander over een woning waarbij het energieverbruik gerelateerd is aan het woonoppervlakte, terwijl in de Verenigde Staten de mening heerst dat bij een nulenergiewoning de financiële energielasten op nul moeten uitkomen. Ondanks deze...

Lees verder...

Artikel door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Geen cijfer gegeven.
De mens is geen plaag
Verontrustend geloof in mysterie [Recensie] De nog altijd groeiende wereldpopulatie oefent een steeds grotere druk uit op onze beschikbare water- en voedselvoorraden. Waarschijnlijk passeren we deze eeuw de mijlpaal van 10 miljard mensen. Toch hoeft dat volgens Cees Buisman geen probleem te zijn. Prof.dr.ir. Buisman, hoogleraar Biologische Kringlooptechnologie aan de WUR, is onder meer de wetenschappelijk directeur van Wetsus. Daarmee lijkt hij vanuit enige autoriteit te kunnen spreken als het aankomt op de schaarste van drinkbaar water voor de alsmaar groeiende wereldpopulatie. Wie een wetenschappelijk onderbouwd verhaal verwacht, komt bij het lezen van De mens is geen plaag – over het gevaar van een onttoverde...

Lees verder...

Artikel door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Geen cijfer gegeven.

De siddermens

De siddermens
De mens als energiebron [Voorpublicatie] "Zonder elektriciteit doe je tegenwoordig niet veel. Thuis of op kantoor hoef je je daarover niet druk te maken, maar wie daarbuiten over stroom wil beschikken, bijvoorbeeld voor je hoorapparaat, smartphone of mp3-speler, moet voor de stroomleverantie accu’s of batterijen gebruiken. Zou het niet heel aantrekkelijk zijn als je in staat was om zelf elektriciteit te maken? Ongeveer zoals de sidderaal dat doet, die met de elektrische cellen in het lichaam tot 500 volt kan produceren? Het boek De Siddermens laat zien op welke manieren mensen energie zouden kunnen opwekken. Bijvoorbeeld door de warmte van het lichaam te benutten, door...

Lees verder...

Artikel door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Geen cijfer gegeven.
De architecten van ASML
Geschiedenis van een icoon – deel 1 Onlangs verscheen het boek De architecten van ASML, wat de periode 1962 – 1996 van het Nederlandse bedrijf beschrijft. [Recensie] René Raaijmakers heeft als techniekjournalist ASML van begin af aan gevolgd en met dit boek een uiterst leesbaar en boeiend bedrijfsportret weten te produceren. “Stop olie” staat er te lezen op een schetsje van een van de medewerkers van het in Veldhoven gevestigde ASML. We schrijven 1984. Binnen het bedrijf, dat gespecialiseerd is in het leveren van machines voor de halfgeleiderindustrie, is volop discussie gaande of het gewenst is om de Philips Automatic Stepper Pas2000 voor de fabricage...

Lees verder...

Artikel door:

Beoordeling:

  • (4)
David Zuiderhoek
Stedenbouw moet je zien [Recensie] Het boek David Zuiderhoek - Componist van de ruimte is zo’n typisch nicheboek: qua onderwerp erg interessant voor de relatief kleine doelgroep, in dit geval (steden)bouwkundigen, maar het zal anderen minder roeren. Het boek is een monografie over David Zuiderhoek (1911 – 1993), die na de Tweede Wereldoorlog in dienst trad als stadsarchitect van Amersfoort, en opgedeeld in drie delen: een biografisch gedeelte, een gedeelte met negen essays over Zuiderhoeks werk en een gedeelte met jaartallen en feiten. Dat laatste deel is wellicht informatief, maar het levert weinig spannend leesvoer op. Gelukkig kan datzelfde niet gezegd worden van de andere...

Lees verder...

Artikel door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Geen cijfer gegeven.

More with Less

More with Less
Meer met minder [Recensie] De problemen zijn bekend: de bevolkingsgroei neemt toe, iedereen wil meer welvaart, de natuurlijke bronnen raken op, we gebruiken teveel kunstmest en het broeikaseffect is niet onder controle te krijgen. Valt hier wat aan te doen? Jazeker, zeggen consultant duurzame technologie Alle Bruggink en wetenschapsjournalist Diederik van der Hoeven in hun boek More with Less, Welcome to the Precision Economy: door de inzet van precisietechniek zijn er meer en betere resultaten te bereiken met minder bronnen. En dit uitgangspunt is niet alleen van toepassing op industriële producten, maar ook op andere terreinen. Zo kan een chirurg met precisie instrumenten nauwkeuriger opereren...

Lees verder...

Artikel door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • (4)
Nostalgie op het spoor
Licht selectieve treinennostalgie [Signalering] Hoewel de eerste trein in Nederland al in 1839 reed, duurde het tot 1947 voordat de eerste elektrische trein zich op ons nationale spoor begaf. Het boek Nostalgie op het spoor brengt een overzicht van – of eigenlijk meer een ode aan – de eerste Nederlandse elektrische locs. Treinenboeken moeten het hebben van het fotomateriaal en wat dat betreft stelt dit boek niet teleur: fraaie zwart-witfoto’s die veelal voor zichzelf spreken. Geen overbodige luxe, want veel meer dan korte fotobijschriften bevat het boek niet aan tekst, op een korte introducerende tekst bij elk van de zeven hoofdstukken na. Voor een treinenliefhebber,...

Lees verder...

Artikel door:

Beoordeling:

  • Geen cijfer gegeven.