Artikelen

Het ontstaan van een schrijfster in drie schriften

Een schrijver moet natuurlijk ergens beginnen. Zijn vroegste werk leidt niet altijd tot publicatie, maar is vaak wel de laatste oefening vóór het daadwerkelijke debuut. Dat eerste boek of die eerste verhalen leggen meestal een belangrijke basis voor het schrijverschap. Dat maakt het lezen van zo’n ‘oerboek’ interessant: de hoofdlijnen voor het latere werk en de eerste stijloefeningen zijn erin terug te vinden.


Lees verder...

Artikel door:

Beoordeling:

Dode tongen

Een tragedie volgens Arnon Grunberg heeft geen orakel nodig om de lezer vanaf de eerste zin te overtuigen van het feit dat het met zijn helden noodlottig zal aflopen. Onze oom lijkt op deze wetmatigheid lange tijd geen uitzondering te vormen. Het is een boek over de oorlog en het onrecht, de corruptie en het plichtsbesef. Maar het is ook een boek over een meisje dat noodgedwongen opgroeit als een passieve migrant,


Lees verder...

Artikel door:

Auteurs:

Beoordeling:

Ronde cirkels, zwangere rivierdelta’s en de syntaxis van de honger

Olivier B. Bommel heeft onze literatuur verrijkt met enkele grandioos ontsporende zinnen, zoals ‘we worden onder de voet worden gelopen waar we bij staan’. Niet veel beter is het als de heer van stand opmerkt te worden ‘omringd door onbegrip en een teer gestel’. Iedereen voelt op zijn klompen aan dat deze fouten zo door Marten Toonder zijn bedoeld om zijn personage te typeren als parvenu.


Lees verder...

Artikel door:

Auteurs:

Beoordeling:

Een keurig getrouwde vrouw en een misbruikt meisje

Zes jaar en een dag is Linde als haar moeder van het balkon springt, en dat is al best oud, maar je had haar graag wat uitstel gegeven. Niet dat ze veel aan haar moeder met waanideeën zou hebben, maar aan haar vader, kunstenaar op een dieet van bier, salamiworst en naaktmodellen, heeft ze in ieder geval niets.


Lees verder...

Artikel door:

Auteurs:

Beoordeling:

Monoloog van een onbegrepen vrouw

De onontkoombare drang om te schrijven, om een nieuwe taal te maken waarmee je vorm kunt geven aan je gedachten. Een drang die je het ene moment overgevoelig maakt en je het volgende moment compleet van de wereld afsluit. Een drang die een diepe wissel trekt op de personen die het dichtste bij je staan. Stel dat je die drang hebt terwijl je omringd bent door een gezin,


Lees verder...

Artikel door:

Auteurs:

Beoordeling:

Te druk om echt moe te zijn

Hij is een normale man’, zo luidt de openingszin van Een vorm van vermoeidheid. ‘Hij’ is in dit geval hoofdpersoon Horacio Gnade, een Zuid-Amerikaanse Duitser die, in tegenstelling tot wat in de eerste regel al beweerd wordt, géén normale man is. Wat hij wel is beschrijft Jeroen Theunissen (1977) in woord en daad,


Lees verder...

Artikel door:

Beoordeling:

Heimwee naar voetbal

Alles wat je toch al nooit over voetbal wilde weten,’ zou voor voetbalhaters de alternatieve titel van deze recensie kunnen zijn, maar daarmee doe je het boek geen recht. Vaders langs de lijn bevat een overdosis voetbal, maar is ook een oprechte poging te zoeken naar wat die sport is en hoe de chemie binnen een team ontstaat.


Lees verder...

Artikel door:

Auteurs:

Beoordeling:

Ouderdom of het onvermogen tot vooruitzien

Bob Moreno is oud. In ieder geval is hij oud van geest, want in het ‘heden’ van de roman valt het fysiek nog alles mee: ‘Over een maand word ik vijftig,’ zegt de hoofdpersoon op pagina één. Negenenveertig jaar dus pas, waarmee Bob dezelfde leeftijd heeft als auteur Willem van Zadelhoff (1958). Bob slikt medicijnen, onduidelijk en onbelangrijk waarvoor,


Lees verder...

Artikel door:

Beoordeling:

Het manuscript van het verleden

Het gaat niet zo goed met de jonge schrijver Mattias Wilderberg. Hij heeft een tobberige relatie met Emma en na twee niet bijster succesvolle boeken is het vat met inspiratie even leeg. ‘Er circuleren een paar ideeën door mijn hoofd,’ zegt hij om ervan af te zijn tegen iedereen die vraagt naar een volgend boek. Er komt weer vaart in zijn leven als hem het tweede deel van een manuscript van zijn overleden grootvader wordt aangeboden.


Lees verder...

Artikel door:

Auteurs:

Beoordeling:

Lezer struikelt over stapels loterij-intriges

Begin 2006 viel in de Hoogstraat in het Brabantse Heusden de Postcode Kanjer ter waarde van 13,9 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij. Een vrouw die wel in de straat woonde maar geen lot had gekocht en dus niet in de prijzen viel terwijl dat voor haar buren wel het geval was, besloot samen met een van de buren die eveneens geen lot had,


Lees verder...

Artikel door:

Auteurs:

Beoordeling: