De crisis van de geest

De crisis van de geest

Van het het werk van Paul Valéry is inmiddels het nodige vertaald. Maar van zijn cultuurfilosofische beschouwingen is tot dusver weinig of niets vertaald. Met de drie essays die in dit boekje worden gepresenteerd, is die lacune nu enigszins opgevuld.

Het moet gezegd, de actualiteit van de toekomst van Europa verjaart niet!

Informatie

Recensies

25-12-2020

De crisis van de geest

Het lot van de geest in crisistijd [Recensie] Op kantelpunten is een beschaving even fragiel als een leven. Niet alleen kunnen zelfs de best geordende dingen onverwacht vergaan, ook ontstaan...


Lees verder...