De hoogste tijd. Een eeuw vrouwenkiesrecht

Recensies

15-01-2020

De hoogste tijd

Een eeuw vrouwenkiesrecht [Signalering] In 1917 kreeg Nederland dankzij een grondwetwijziging algemeen mannenkiesrecht. Vrouwen daarentegen konden weliswaar gekozen worden, maar hadden zelf nog geen toegang tot het stemhokje. Pas in...


Lees verder...