800 jaar Munsterabdij Roermond

800 jaar Munsterabdij Roermond

De redactie wordt gevormd door Hein van der Bruggen, Erik Caris (eindredactie) en Luc Wolters. Hein van der Bruggen is jurist en kenner van de Roermondse geschie- denis. Erik Caris is kunsthistoricus en werkzaam in de monumentenzorg. Hij promoveerde enkele jaren geleden op een studie naar de bouwgeschiedenis van de Munsterabdij. Luc Wolters is zelfstandig gevestigd historicus en realiseerde vele projecten op Limburgs geschiedkundig gebied.

Informatie

Recensies