De Opstand in de Nederlanden 1568-1648

Er verschijnt op korte termijn een artikel over dit boek