De wereld gaat aan deugd ten onder

De wereld gaat aan deugd ten onder

Verzameld werk van Bernard de Mandeville 1

Vertaald en toegelicht door Arne C. Jansen. Particuliere ondeugden als afgunst, ijdelheid, bedrog, hebzucht en onkuisheid zijn weldaden voor de samenleving als geheel, mits ze door bekwame politici op een verstandige manier worden aangepakt. Dit is in een notendop de maatschappijvisie van de Nederlandse arts en filosoof Bernard Mandeville (Rotterdam 1670 – Londen 1833). Zijn naam is wereldwijd bekend, behalve in het land waar hij is geboren en tot zijn drieëntwintigste heeft gewoond. De wereld gaat aan deugd ten onder bevat de belangrijkste teksten uit zijn hoofdwerk De fabel van de bijen, gevolgd door Een bescheiden verdediging van openbare bordelen. In dit verbluffende actuele boek neemt Mandeville het op tegen de moraalridders van zijn tijd en van alle tijden.

Informatie

Recensies