Geleefd geloof

Geleefd geloof

Anneke B. Mulder-Bakker Anneke B. Mulder-Bakker doceerde geschiedenis en middeleeuwse studies aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is gespecialiseerd in middeleeuwse cultuur en religie en publiceert over religieuze vrouwen, kluizenaressen, heiligen en heiligenlegenden. Rolf H. Bremmer Jr Rolf H. Bremmer Jr was hoogleraar Engels en bijzonder hoogleraar Fries aan de Universiteit Leiden. Hij schreef onder andere ‘Hir is eskriven’. Lezen en schrijven in de Friese landen rond 1300 (2004).

Informatie

Recensies

31-10-2021

Geleefd geloof

Het geloof van de Noord-Nederlandse middeleeuwers De auteurs [Recensie] Historica Anneke Mulder was tot haar pensionering in 2005 hoofddocent aan de Groningse universiteit. Daar deed ze veel onderzoek naar middeleeuwse...


Lees verder...