Gelijke kansen in de stad

Gelijke kansen in de stad

Ongelijkheid neemt toe in Nederland en dat geldt vooral voor een grootstedelijke omgeving als Amsterdam. Het zijn bovendien vaak dezelfde kwetsbare groepen die te maken krijgen met achterstand, in het onderwijs, de gezondheidszorg, huisvesting en op de arbeidsmarkt. Deze bundel biedt een staalkaart van het ongelijkheidsonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam. Wat is bekend over de ongelijkheid binnen verschillende domeinen in Amsterdam? Leidt toenemende differentiatie op de woningmarkt tot sterkere sociale en ruimtelijke ongelijkheid? Hoe vergroot schaduwonderwijs de kansenongelijkheid tussen leerlingen? En wat is de relatie tussen maatschappelijke status en gezondheid? Dit werk roept op tot nauwere samenwerking tussen wetenschappers, beleidsmakers en professionals in het veld en biedt concrete aanknopingspunten om de nadelige effecten van de helaas nog steeds toenemende ongelijkheid te verminderen.

Informatie

Recensies

14-01-2020

Gelijke kansen in de stad

Handvatten om ongelijkheid te bestreiden [Recensie] Wie spreekt over het zogeheten ‘Mattheus- effect’ doelt doorgaans op een mechanisme van succes: wie succes heeft, zal meer succes oogsten. Het effect is...


Lees verder...