Gevallen op het Binnenhof

Recensies

17-01-2018

Gevallen op het Binnenhof

Afgetreden ministers en staatssecretarissen 1918-1966 [Signalering] Het aftreden van een minister of een staatssecretaris is een opvallende gebeurtenis in de Nederlandse politiek. Volgens Charlotte Brand bieden juist die zicht op de meestal verborgen politieke krachtsverhoudingen, normen en...


Lees verder...