Katholiek in de Republiek

Katholiek in de Republiek

Vrijwel meteen na het uitbreken van de Opstand werden de katholieke inwoners van de Republiek naar de zijlijn van de samenleving gedirigeerd. Hun rituelen en symbolen werden als ‘paapsche superstitien ende affgoderie’ uit het openbare leven geweerd, hun kerken en kloosters onteigend en hun priesters in de ban gedaan. Bovendien stond een bestuurlijke loopbaan niet langer voor hen open. Het verbod op de uitoefening van hun geloof en hun verbanning naar de maatschappelijke marges dwong de Nederlandse katholieken om zichzelf opnieuw uit te vinden. Wat betekende het om katholiek te zijn in de gereformeerde Republiek? Aan de hand van hun persoonlijke geschriften – variërend van dagboeken tot autobiografische poëzie – laat Lenarduzzi zien dat katholieken die vraag verschillend beantwoordden.

Door de katholieke gemeenschap vanuit een aantal vernieuwende invalshoeken te benaderen, belicht zij daarnaast hoe Noord-Nederlandse katholieken op inventieve wijze hun geloof en cultuur levend hielden, zowel in de privésfeer als in het publieke domein.

Recensies

16-12-2020

Katholiek in de Republiek

De belevingswereld van een religieuze minderheid 1570-1750 [Signalering] Met het ontstaan van de Republiek in de late 16de eeuw werdhet protestantisme de leidende godsdienst. Maar hoe zat het vervolgens met...


Lees verder...
01-03-2020

Katholiek in de Republiek

Katholieke overlevingskunst “Godt heeft ons gheschapen om Christo te dienen. Maar ghy beneemt ons al ons vrije exercitie. Ergo ghy dwinght ons in ons ghemoet”, zo schreef de katholieke polemist Aernout...


Lees verder...
01-12-2019

Katholiek in de Republiek

Een verrukkelijk boek De schrijfster [Recensie] Juriste Carolina Lenarduzzi (1960) begon haar loopbaan als advocaat en studeerde in 2011 in Leiden cum laude af als historica. Eind vorig jaar promoveerde...


Lees verder...