Manette Salomon

Recensies

25-08-2017

Manette Salomon

De Goncourts hielden niet van joden Deze net vertaalde roman geeft een levendig beeld van de 19de-eeuwse kunstwereld. Antisemitisme speelt een cruciale rol. Een schets van context en achtergrond ontbreekt...


Lees verder...