Nederlands onbehagen

Recensies

03-03-2021

Het Nederlandse onbehagen

Over de geringe belangstelling voor de eigen geschiedenis en cultuur van Nederlanders [Recensie] In de epiloog van Hans Magnus Enzensbergers Ach Europa! wordt een even herkenbaar als weinig vleiend portret...


Lees verder...