Nijverheid op windkracht

Recensies

24-09-2018

Nijverheid op windkracht

De band tussen Nederland en windenergie [Recensie] Het woord ‘windenergie’ is tegenwoordig onlosmakelijk verbonden met het opwekken van duurzame elektriciteit. Maar het begrip ‘energie’ is een stuk breder dan dat...


Lees verder...