Onzeker weten

Recensies

10-04-2022

Onzeker weten

Een pleidooi voor kwetsbaarheid, onzekerheid en falen De auteurs [Recensie] Voorberg, Tempelman en Kalkman zijn respectievelijk theoloog, filosoof en religiewetenschapper. Alle drie zijn ze actief binnen christelijke ‘pioniersplekken’ in Amsterdam....


Lees verder...
20-03-2022

Onzeker weten

“Een nieuwe stroming in het veelkleurige landschap van de godgeleerdheid” [Recensie] Volgens de Heidelbergse Catechismus, een bekend (en berucht) leerboekje uit de protestantse traditie, is het christelijk geloof “een zeker...


Lees verder...