Over de dingen

Over de dingen

Plouviers poĆ«zie is een grote zoektocht naar de ideale relatie tussen inhoud en vorm: hoe zet de dichter wat hij zeggen wil op papier? Zijn literair credo ā€“ vorm is inhoud is vorm ā€“ indachtig, zoekt Plouvier op een indringende manier bij elk gedicht de juiste verzen. Wat hij vindt, verschilt van bundel tot bundel. Zo hanteerde hij in zijn poĆ«ziedebuut ‘Zaailingen’ het rijm en bracht hij sonnetten. Gaandeweg evolueerde de dichter naar lossere vormen en verdween het rijm. In ‘Over de dingen’ keren de klassiekere structuren, sonnetten incluis, terug, maar steeds is er die beklijvende herkenbaarheid in taal en wereld.

Informatie

Recensies

30-10-2020

Over de dingen

Herkenbare gedichten over tal van dingen [Recensie] Bart Plouvier (1951) studeerde een tijd aan de Antwerpse Academie van Schone Kunsten voordat hij aan de kost kwam met 12 stielen en 13...


Lees verder...