Samenleven met gezond verstand

Recensies

20-06-2017

Samenleven met gezond verstand

Hoe redelijkheid ons kan redden [Recensie]  “Onze manier van leven is zonder enige twijfel superieur aan alle andere in de wereld.” Toen Open VLD-voorzitster  [Vlaamse Liberalen/red] Gwendolyn Rutten deze woorden...


Lees verder...