Sie bauten die ersten Tempel

Recensies

24-01-2018

Sie bauten die ersten Tempel

Kijkje geeft in de totstandkoming van kennis [Recensie] Het gaat om een belangrijke opgraving uit het vroege, voor-keramische Neolithicum. Wát er nu eigenlijk is opgegraven, is eigenlijk niet helemaal duidelijk,...


Lees verder...