Theologie van het Nieuwe Testament

Theologie van het Nieuwe Testament

in twintig thema’s

Theologie van het Nieuwe Testament, onder redactie van Armin Baum en Rob van Houwelingen, is een thematisch opgezet handboek, bestemd voor afgestudeerde theologen en theologische studenten, maar zeker ook voor betrokken bijbellezers. Het is het resultaat van een uniek samenwerkingsproject tussen Nederlands- en Duitstalige nieuwtestamentici, afkomstig uit diverse stromingen binnen het protestantisme en werkzaam aan theologische opleidingen in Nederland, België, Groot-Brittannië, Duitsland en Zwitserland. De auteurs zien de bijbelse geschriften als het Woord van God, die zichzelf openbaart in de geschiedenis. Daarom is gekozen voor een heilshistorisch perspectief, waarmee de nieuwtestamentische boodschap ook vandaag nog klinkt.

Informatie

Recensies

15-12-2019

Theologie van het Nieuwe Testament

Ouderwetse degelijke theologie in twintig thema’s Auteurs [Recensie] Het boek is geschreven door een groep Nederlandse en Duitse theologen. Het zijn orthodox-protestantse theologen die de bijbelse geschriften zien ‘als het...


Lees verder...