Volk en elite

Volk en elite

Klopt het dat het basale vertrouwen tussen volk en elite is verdwenen? Dit essay peilt de actuele afgrenzingen tussen volk en elite, die gemakkelijk tot polarisatie kunnen leiden. Het biedt een theologische tegenstem aan populisten die de kloof tussen volk en elite verdiepen en de woede voeden. Het wil recht doen aan het diepere verlangen van volk en elite naar een vorm van samen leven waarin ‘thuis’-zijn onverdacht is en niemand buitensluit. Dit vergt het doorbreken van het wederzijds wantrouwen waarbij het volk zich geminacht voelt en de elite als snobistisch wordt afgeschreven. Geloofsgemeenschappen, waarin goed nieuws voor heel het volk klinkt, vergroten het inlevingsvermogen tussen volk en elite.

Informatie

Recensies

19-09-2021

Volk en elite

Het kwetsbare weefsel van onze samenleving [Recensie] De winnares van de zomereditie van De Slimste Mens van dit jaar, cabaretier Lisa Loeb (32), viel op omdat ze met gemak de...


Lees verder...