Vuistrecht en wisselgeld

Vuistrecht en wisselgeld

Paul Moeyes (1957) is een van ’s lands grootste specialisten op het gebied van de Eerste Wereldoorlog. Hij studeerde Engels in Amsterdam en Liverpool en promoveerde op een proefschrift over war poet Siegfried Sassoon. Bij De Arbeiderspers verschenen van hem De sterke arm, de zachte hand, over het Nederlandse leger tussen 1839-1939 en Buiten schot, over Nederland in 1914-1918.

Informatie

Er verschijnt op korte termijn een artikel over dit boek