Wetenschappers in actie

Wetenschappers in actie

Een publiek-sociologische benadering

[Signalering] Het verwijt dat de sociologie alleen maar goed is voor complexe theoretisering over vage sociale structuren valt sociologen vaak ten deel. Dat dit te betwisten valt, lijkt voor professionele en academische sociologen evident. Maar op welke manieren kunnen zij slagen in een vertaling van onderzoeksprocessen naar de praktijk? En ook: op welke manieren leent lopend sociologisch onderzoek zich tot een dialoog met die praktijk?

Lees verder...