Twee Vrouwen

Twee Vrouwen

Eredivisie-schrijver na vijfjaar terug met roman ‘Twee vrouwen’

Mulisch: naar de topklasse

[Recensie] Wat kun je toch langs sommige schrijvers heen leven: het is zo lang geleden dat ik iets van Harry Mulisch las dat ik niet eens meer zou weten wat dat toen was. Sterker nog, ik had eigenlijk het gevoel dat hij aan verstopping leed en nooit meer wat publiceerde,

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Siegfried

Siegfried

De schrijver en het ultieme kwaad

Het Kwaad is een groot woord, maar als iemand er de verpersoonlijking van was, dan Hitler. Als Rudi Herter, u weet wel, de auteur van de vuistdikke bestseller De uitvinding van de liefde, in een televisie-interview uitlegt dat de mythe voor hem het begrip van de werkelijkheid inhoudt,

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

Het stenen bruidsbed

Het stenen bruidsbed

Toen Mulisch nog subtiel was

Het herlezen van Het stenen bruidsbed is geen onverdeeld genoegen, en dat bedoel ik als compliment. Zoals bekend beschrijft Harry Mulisch in deze in 1959 verschenen roman het bezoek van de Amerikaan Norman Corinth aan Dresden, de stad die hij tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft helpen bombarderen. De verwoesting van een stad zonder militaire betekenis was – althans binnen Mulisch’ roman – een oorlogsmisdrijf,

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

Het theater, de brief en de waarheid

Het theater, de brief en de waarheid

Het spel, de consequenties, de werkelijkheid

Het spel de werkelijkheid intrekken, om het spel in de werkelijkheid te tonen: het dramatische, het kunstmatige, het wetmatige. Noem het een van de taken van de kunstenaar, en stel vast dat Jules Croiset daar bijzonder in geslaagd is. Bij de uitvoering van een antisemitisch toneelstuk van Fassbinder ensceneerde hij een dreigbrief én zijn eigen ontvoering.

Lees verder...

Recensie door:

Genres:

Auteurs:

Beoordeling:

Twee vrouwen

Twee vrouwen

Een groot mysterie

Krijg je Nederland hiermee aan het lezen? Die vraag bleef door mijn hoofd spelen toen ik Twee vrouwen herlas in het kader van ‘Nederland leest’ en is niet eenvoudig te beantwoorden. In de eerste plaats blijft het natuurlijk gissen naar de motieven om juist dit boek in heel het land uit te delen.

Lees verder...

Recensie door:

Genres:

Auteurs:

Beoordeling:

Twee vrouwen

Twee vrouwen

Alle vrouwen zijn lesbies behalve zij die het nog niet weten

Wat kan het verassend zijn om een boek te lezen voor de tweede keer. Mijn editie van Twee vrouwen dateert van 1976. De tweede feministische golf had Nederland overspoeld en vrouwen waren niet langer geïnteresseerd in de door mannen gedomineerde literatuur.
‘Alle vrouwen zijn lesbies behalve zij die het nog niet weten’ was een slogan die zich rondzong in de vrouwenbeweging.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

Twee vrouwen

Twee vrouwen

Alle eenvoud is schijn

Op Recensieweb zijn op dit moment reeds enkele volledig verschillende typen beschouwingen van Harry Mulisch’ (1927) Twee vrouwen te vinden. Grofweg zijn die historisch-receptief, intertekstueel georiënteerd en meer algemeen interpretatief van aard. Daan Stoffelsen schrijft in een van die algemene kritieken (link) dat er in Twee vrouwensprake is van ‘een ouderwetse tragedie van,

Lees verder...

Twee vrouwen

Twee vrouwen

Relaties, generaties, overgangen zonder wroeging

Ik vraag me af waarom dit verhaal niet op zichzelf kan staan. Het is een ijzersterk drama. Maar niet alleen dat: het is een moderne variant van de antieke liefdesgeschiedenis van Orpheus en Euridyce, zoals de achterflap meldt. Waarom?’ In de enige recensie elders online van Mulisch’ Twee vrouwen op dit moment,

Lees verder...

Recensie door:

Genres:

Auteurs:

Beoordeling:

Twee vrouwen

Twee vrouwen

Niet twee, maar heel veel vrouwen

Als ze wel kinderen had kunnen krijgen was het leven van hoofdpersoon Laura ongetwijfeld helemaal anders verlopen. Dan was ze nog gelukkig getrouwd met man Alfred, en kon ze zich in de rol van echte moeder ontfermen over hun nakomelingen. Maar het lot besloot anders. Na hun scheiding heeft Alfred een gezin gesticht met een nieuwe vrouw,

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

Twee vrouwen

Twee vrouwen

Twee vervlochten tragedies

De dood van haar moeder was de minste tegenslag. Moeder had, zo zei men haar, niet geleden. Zij wel, geleden en liefgehad, liefgehad en geleden door Sylvia’s hartstocht. Zij, dat is de hoofdpersoon en verteller van Harry Mulisch’ Twee vrouwen (1975), dat Nederland (her)leest van 17 oktober tot en met 14 november 2008 en dat bij Recensieweb tot die datum onderwerp zal zijn van een estafetterecensie.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling: