Modern – Modern

Modern – Modern

Het denken van oost en west verenigd

In zijn nieuwe boek probeert filosoof Jan Bor iets over onze eigen tijd te zeggen.

[Recensie] Ze bestaan nog altijd: wijsgeren die ‘de leegte’ omschrijven als ‘vol ledig’ en met een beroep op kunst en de natuurwetenschap laten zien dat de werkelijkheid niet is wat ze lijkt,

Lees verder...