Niet normaal! En hoe ’t anders kan

Niet normaal! En hoe ’t anders kan

De optimistische actualiteit van kringlooplandbouw

[Recensie] In deze eenentwintigste eeuw gaat de westerse wereld door twee grote transities: van fossiele naar niet-fossiele energievoorziening en van kapitaalgedreven naar ecologische landbouw. Over de tweede transitie gaat een heel helder, optimistisch boek’je’ van Jelleke de Nooy. Het is klein en niet dik (150 pagina’s), maar groots in inhoud, actualiteit en toepasbaarheid.

Lees verder...