Papegaai vloog over de IJssel

Papegaai vloog over de IJssel

Onweerstaanbaar sprookje in oer-Hollands perspectief

Met Papegaai vloog over de IJssel wil  Kader Abdolah ‘een nieuwe vertelling in de Nederlandse literatuur’ brengen, zo valt uit de achterflap op te maken. En inderdaad, de opzet van dit boek is ambitieus: in de roman laat Abdolah over een langere tijdsperiode veel verschillende personages aan het woord komen, die laten zien hoe de status van migranten en vluchtelingen in Nederland de afgelopen vijfentwintig jaar is veranderd.

Lees verder...

Rode wijn en andere verhalen

Rode wijn en andere verhalen

Een vluchteling stapt steeds in dezelfde rivier

Vladimir Propp ving ooit, in zijn Morphology of the folktale (1928) het Russische sprookje in 31 ‘functies’, of motieven. Voor de verhalen van Kader Abdolah, in 2008 gebundeld in Rode wijn en andere verhalen, had hij er vermoedelijk niet meer dan vijftien nodig gehad. Er is om te beginnen altijd de vluchteling,

Lees verder...

De reis van de lege flessen

De reis van de lege flessen

Universeel, leeg, Nederlandser kan niet

De erfenis van Annie M.G. Schmidt is overal: Jip-en-Janneketaal is, negen jaar en vier verkiezingen na de herintroductie, standaard-Haags geworden, en de schrijver die met haar werk in de hand Nederlands leerde, is boekenweekgeschenkauteur geworden. Schmidt zou ook de ironie van beide kwesties inzien: Abdolah is een succesvol multicultureel voorbeeld geworden, met een simpele taal die in algemeenheid en goede bedoelingen niet onderdoet voor politieke slogans.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

De boodschapper

De boodschapper

Mohammed, een overweldigend mengsel van lelijkheid en schoonheid

Mohammed Ibn Abdollah. Een profeet voor de een, historisch figuur voor de ander, wiens levensloop en uitingen door de eeuwen heen tot velerlei interpretatieve controverses hebben geleid. Meermaals zijn de extremere invullingen onderwerp geworden van politieke meningsverschillen. In die zin bevat Kader Abdolahs vertaling van de Koran en zijn versie van Mohammeds levensbeschrijving een politieke stellingname.

Lees verder...

Recensie door:

Genres:

Auteurs:

Beoordeling:

Het huis van de moskee

Het huis van de moskee

Een Iraans verhaal in het Nederlands

Zonder twijfel hebben de dames en heren literatuurcritici verheven theorieën geformuleerd over belang en oogmerk der literatuurkritiek, maar voor ons, lezers, telt slechts één ding: is het boek goed genoeg om er tijd aan te besteden? Als het gaat over Het huis van de moskee is het antwoord een ronkend JA.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling: