Hotel zonder sterren

Hotel zonder sterren

Een voortrazende rollercoaster

Juist wanneer Lara Taveirne (1983) voor De kinderen van Calais de Debuutprijs 2015 in ontvangst neemt, verschijnt haar tweede roman: Hotel zonder sterren. De boeken vullen elkaar aardig aan. Lezen wij op de achterflap van haar debuut dat ‘de auteur liefde in al haar facetten ontleedt en amputeert: moederliefde, zussenliefde,

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling: