Schrijverstypen

Schrijverstypen

De auteur, gewikt en gewogen

[Recensie] Waarschijnlijk is het genre van het academische liber amicorum met uitsterven bedreigd. In de (zeer bekritiseerbare) hiërarchie van academische publicaties lijkt slechts een marginaal plaatsje voorbehouden aan het vriendenboek, een verzameling essays waarmee vakgenoten aan een hoogleraar een ode brengen. Een boek als Schrijverstypen. De moderne auteur tussen individu en collectief is dan ook een mooi gebaar.

Lees verder...

Echte leesboeken

Echte leesboeken

Schrijvers voor het volk

[Recensie] “Wie is een grootere schrijver, de man wien de goden kransen komen aandragen op den Parnassus of de man die precies de geestesgesteldheid van het volk weet te vertolken?” dat is de vraag die in de dertiger jaren van de twintigste eeuw de toen gerenommeerde criticus P.H. Ritter jr. stelde. Naast ‘echte literatuur’

Lees verder...