Bedreigde vogels in Nederland

Bedreigde vogels in Nederland

Vogels van de Rode lijst in hun leefgebied

[Signalering] Iedereen die al wat jaren naar vogels kijkt in Nederland heeft zelf meegemaakt dat de vogelstand achteruitgaat. Wat genoot ik vroeger van al die zingende leeuweriken in het voorjaar. Hier kunnen we lezen dat het aantal broedparen nog slechts vijf procent is van dat in de jaren vijftig! Dit boek luidt de noodklok.

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld