Het verdrongen curriculum

Het verdrongen curriculum

Over onderwijs in de sociale wetenschappen

[Signalering] Ruud Abma, onder meer bekend van zijn boeken over ‘de affaire Stapel’ en de grenzen van wetenschappelijke disciplines, buigt zich in dit afscheidscollege over het onderwijs in de sociale wetenschappen.

Goed beargumenteerd kritiseert hij het feit dat het onderwijs in de sociale wetenschappen zwaar onder druk staat. Gezien de plannen van het huidige kabinet zal die druk niet snel verdwijnen. 

Lees verder...

Recensie door:

  • Onbekend

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld