Thuis in de kosmos

Thuis in de kosmos

Evolutie zet aan tot denken over zin

“Met de mens is het universum zich van zichzelf, van zijn eigen bestaan en geschiedenis, bewust geworden.” Taede Smedes vertelt het prikkelend verhaal over de mens die helemaal thuis is in de kosmos.

[Recensie] Nog altijd kunnen theologen over God, mens en wereld schrijven alsof Darwin niet bestaan heeft en geleerden geen bigbangtheorie hebben ontwikkeld.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

God, iets of niets?

God, iets of niets?

Taede Smedes en het raadsel van de religieuze atheïst

Recensie van Taede A. Smedes, God, iets of niets? De postseculiere maatschappij tussen ‘geloof’ en ‘ongeloof’.

De schrijver

Taede Smedes (1973) is godsdienstfilosoof en theoloog. Hij is vooral thuis in discussies over de verhouding tussen geloof en natuurwetenschap blijkens boeken als God en de menselijke maat: Gods handelen en het natuurwetenschappelijke wereldbeeld (2006) en God én Darwin: Geloof kan niet om evolutie heen (2009).

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling: