Kijken, proeven, denken. Essays over kunst, kritiek en filosofie,

Kijken, proeven, denken. Essays over kunst, kritiek en filosofie,

Kijken, proeven, denken

“Doorgaans ziet men een kunstwerk als een passief object. Kunst is iets waar we óver spreken, nadenken, reflecteren en discussiëren. Er is echter een veel actievere rol voor kunst weggelegd waarbij de kunst en de filosofie elkaar juist aanvullen en nodig hebben. Universitair docent kunst- en cultuurfilosofie Thijs Lijster neemt dit uitgangspunt als onderwerp voor zijn boek ‘Kijken,

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Kijken, proeven, denken. Essays over kunst, kritiek en filosofie

Kijken, proeven, denken. Essays over kunst, kritiek en filosofie

Het is oud of het is ‘contemporary art’

Kunst is ‘globaal’ geworden en wereldwijd zijn dezelfde kunstenaars te zien. Wat dat zegt over identiteit in de kunst en in het maatschappelijke debat, is één van de kwesties die filosoof Thijs Lijster onderzoekt in zijn essays.

[Recensie] Filosofen houden van paradoxen. In het nawoord van zijn nieuwe essaybundel haalt Thijs Lijster (1981) de Duitse denker Theodor Adorno aan.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

Kijken, proeven, denken. Essays over kunst, kritiek en filosofie

Kijken, proeven, denken. Essays over kunst, kritiek en filosofie

Essayistiek zoals het hoort

[Recensie] In zijn eerste essaybundel, De grote vlucht inwaarts (2016), toonde Thijs Lijster zich bewust van de urgentie van filosofie en cultuurkritiek buiten de muren van de academie. Deze disciplines moeten over hun eigen grenzen heen stappen, en “zich weer opdringen aan de publieke sfeer”, zoals hij dat destijds uitdrukte. Het leverde een uitdagende bundel op waarin de filosofie en kritiek een verrassende blik boden op diverse culturele fenomenen,

Lees verder...

De grote vlucht inwaarts

De grote vlucht inwaarts

Verinnerlijking, Verstarring en Sterke verhalen

Dit voorjaar presenteerde filosoof Thijs Lijster zijn boek De grote vlucht inwaarts: Essays over cultuur in een onoverzichtelijke wereld. Een essaybundel waarin telkens vanuit een ander perspectief de problemen van de huidige tijdsgeest aan het licht worden gebracht. De essays zijn goed los van elkaar te lezen, maar wie de bundel van kaft tot kaft leest merkt dat Lijster wel degelijk een rode draad in gedachten heeft.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld