Kijken, proeven, denken. Essays over kunst, kritiek en filosofie

Kijken, proeven, denken. Essays over kunst, kritiek en filosofie

Essayistiek zoals het hoort

[Recensie] In zijn eerste essaybundel, De grote vlucht inwaarts (2016), toonde Thijs Lijster zich bewust van de urgentie van filosofie en cultuurkritiek buiten de muren van de academie. Deze disciplines moeten over hun eigen grenzen heen stappen, en “zich weer opdringen aan de publieke sfeer”, zoals hij dat destijds uitdrukte. Het leverde een uitdagende bundel op waarin de filosofie en kritiek een verrassende blik boden op diverse culturele fenomenen,

Lees verder...

De grote vlucht inwaarts

De grote vlucht inwaarts

Verinnerlijking, Verstarring en Sterke verhalen

Dit voorjaar presenteerde filosoof Thijs Lijster zijn boek De grote vlucht inwaarts: Essays over cultuur in een onoverzichtelijke wereld. Een essaybundel waarin telkens vanuit een ander perspectief de problemen van de huidige tijdsgeest aan het licht worden gebracht. De essays zijn goed los van elkaar te lezen, maar wie de bundel van kaft tot kaft leest merkt dat Lijster wel degelijk een rode draad in gedachten heeft.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld