Thomas en Heinrich Mann

Albert Speer

Hard zijn

Erich Ludendorff

De wonderdokter

In het spoor van Domela Nieuwenhuis

Zwavelwater

De geschiedenis volgens Bicker

'Neu Turkestan' aan het front

Het sluipend gif van islamofobie

Het Ancien R├ęgime en de Revolutie

Stauffenberg. Portr├Ąt eines Attent├Ąters