Ik vond geen spoken in Achtmaal

Als het maar een vacht heeft

Verzameld werk Poezie & proza

Geloof me niet als ik vertel over de oorlog

Shakespeares sonnetten

Handgeschreven

Berichten van het front

In[te]gratie

Het saaie, het gewone

Van kop tot teen

We komen van ver