vrijdag, 1 oktober 2021

De toren van Babel bouwen is nooit meer een probleem

Tips voor een goed vertaalbureau

[Lifestyle] Voor sommigen is het verhaal van de toren van Babel een legende of sprookje, voor anderen een waar gebeurd verhaal uit een heilig boek. Het gaat over het bouwen van trap naar de hemel in de vorm van een toren. Waar het om draait is communicatie. Want met duidelijke communicatie ontstaan geen misverstanden en kunnen doelen op een goede manier behaald worden.

Door de moderne technieken zijn we in staat om op allerlei manieren te communiceren. Op school krijgen we les in verschillende talen zodat we met een groot aantal mensen op deze aarde kunnen communiceren. Ondanks de beheersing van een paar talen zijn we niet in staat te communiceren met alle mensen op aarde. Google translate kan je wel een stukje op weg helpen, maar dat gaat zeker niet perfect. Zelf praten met een vreemdeling uit een ver land zal toch een illusie blijven. Bij het serieuzere vertaalwerk komt bijna automatisch het vertaalbureau om de hoek kijken.

Beperkt

Al kind zijn we in staat om meerdere talen tegelijk te leren. Ons leervermogen is groot en het aanleren gebeurd op een natuurlijke manier. Op latere leeftijd neemt dit vermogen af om makkelijk een tweede of derde taal te leren. Toch zijn er getalenteerde mensen die een in de volksmond zogeheten talenknobbel hebben. Na het voortgezet onderwijs specialiseren ze zich in het vertalen van teksten of studeren ze voor tolk.

TijdvoorTijdschriften

Verwarring

Toen er in het oude verhaal met Ć©Ć©n taal gepraat werd, vlotte de bouw van de toren snel. Alles verliep van een leien dakje. Er kwam echter een kink in de kabel toen de bouwers ineens meerdere talen begonnen te spreken. In plaats van bijvoorbeeld de lunch werd een hamer naar beneden gegooid. De gevolgen laten zich voorspellen.

Vertalen

Al je als ondernemer voor het eerste over de grens gaat met je koopwaar, kan de taal een grote barriĆØre opwerpen om succesvol te zijn. Het gebruik van een speciaal woord kan in een bepaalde context een heel andere betekenis krijgen. Het is dus essentieel om alles zeer precies te laten vertalen zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. Schakel dus liever een goedkoop vertaalbureau in. EĆ©ntje die je als startende ondernemer in het buitenland kunt betalen.

Spreken of schrijven

Iets vertellen in een andere taal kan zowel mondeling als schriftelijk. In een vriendschappelijke relatie zal een verspreking niet meteen tot onoverkomelijke misverstanden leiden. In een zakelijke benadering zullen vertalingen serieuzer genomen worden. De nadruk kan liggen op zakelijke correspondentie of bijvoorbeeld het vertalen van een handleiding. Een vertaler hoeft niet continu aanwezig te zijn wanneer een deal met een buitenlandse klant wordt gesloten, dat zou voor veel ondernemers onbetaalbaar zijn. In deze digitale tijd zijn er genoeg alternatieven die betaalbaar zijn en toch de kwaliteit leveren die je zou verwachten. Een online vertaalbureau helpt je snel op weg in de wereld van de taal. Met tussenkomst van deskundige vertalers die hun vak kennen en ook specialistische vaktermen beheersen zal het bouwen van een toren met bouwers die verschillende talen in deze tijd geen probleem meer hoeven te zijn.

Boekentips

Vertalen wat er staat van Arthur Langeveld

Vertalen is een vak, een moeilijk vak, en slechts een gering aantal natuurtalenten beheerst dit van meet af aan, de meeste andere mensen echter moeten er een opleiding in krijgen, want het is een vak dat – mits enige aanleg aanwezig is – zeker geleerd kan worden. Dit pleidooi voor een professionalisering van het vertalen zal iedereen kunnen onderschrijven die bijvoorbeeld wel eens geworsteld heeft met een volstrekt onbegrijpelijke, want door een Japanner uit het Japans vertaalde, handleiding voor een elektrisch apparaat.

Vertalen in de Nederlanden, een cultuurgeschiedenis, van Dirk Schoenaers en Theo Hermans

Zonder vertalingen had onze cultuur er heel anders uitgezien. De onafgebroken invloed van de talen die ons omringen, heeft de cultuur van de Lage Landen gemaakt tot wat zij nu is: een internationale, meertalige en cultureel diverse omgeving waarvan vertalingen een prominent onderdeel uitmaken.

Vertalen in de Nederlanden brengt in beeld wat en hoe er in de Nederlanden door de eeuwen heen is vertaald, wie daarbij betrokken waren en in hoeverre vertalingen van belang zijn geweest voor sociale en culturele veranderingendinsdag, 19 oktober 2021

De maand van de geschiedenis bij Orlando

[Ingezonden mededeling] Oktober is de maand van de geschiedenis en daarom allereerst aandacht voor de aangrijpende familiegeschiedenis die Miloe van Beek schreef over haar grootmoeder die worstelde met een vader die zich aansloot bij de NSB, en voor de indrukwekkende...


zondag, 17 oktober 2021

Bazarow Magazine nr. 19 over De Maand van de Geschiedenis

Er is weer een boordevol Bazarow Magazine met voorpublicaties, interviews, nieuws en winacties! Natuurlijk besteden we nog aandacht voor de Kinderboekenweek - nog twee dagen te gaan! En we staan stil bij de Maand van de Geschiedenis. Het thema dit...


donderdag, 7 oktober 2021

Terugkijken: DLVAlive over Frida Kahlo met Ingrid Meurs

Zaterdag start de grote overzichtstentoonstelling over het leven en werk van Frida Kahlo, in het Drents Museum in Assen. Wie goed voorbereid naar deze tentoonstelling wil gaan kan nu de DLVAlive van 6 september jl. terugkijken. https://www.youtube.com/embed/XlU2LUbDVwc Orlando-uitgever en literatuurkenner...