L. De lezer van de 19de eeuw

Sporen in het polderland

Vuistrecht en wisselgeld

Romantici en revolutionairen

Snikken en grimlachjes

Joseph Fouch├ę

Pro Patria et Patienti

Waddenwolf

Het tij hoog, de maan blauw

De markies met het dubbele leven

De eeuwreiziger

Kom Atir, kom