Macht en aanzien

Macht en aanzien

De Middeleeuwse adel van Kennemerland

[Recensie] Met dit boek over de Middeleeuwse hoge adel van Kennemerland doet emeritus-hoogleraar Cordfunke een poging de geschiedschrijving over adellijke geslachten weer nieuw leven in te blazen. Het onderwerp heeft in de loop van de vorige eeuw niet de aandacht van historici gekregen die het verdient, aldus Cordfunke. Adelsgeschiedenis werd gezien als elitair en lange tijd was er geen interesse in de geschiedenis van adelgeslachten.

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Luister naar mij

Luister naar mij

Je krijgt de lage mensen nooit tevreden

De invloed van Theognis van Magara op Friedrich Nietzsche

“De lage mensen komen niet compleet
verdorven uit de buik. Het is omdat
ze vriendschap sluiten met het lage volk
dat zij die immorele daden leren,
liederlijke taal, geweld; omdat
ze denken dat het volk de waarheid spreekt.”

“Een grote ramp doorstaan verkleint het hart,

Lees verder...

Republiek van adel

Republiek van adel

Deugdenethiek van Oost-Nederlandse adel

[Recensie] Dit boek is de bewerking van het proefschrift waarmee Conrad Gietman promoveerde aan de Universiteit Utrecht. Hij is werkzaam bij de Hoge Raad van Adel en het Centraal Bureau voor Genealogie.

In zijn boek tracht Gietman de wereld van de Oost-Nederlandse adel tot leven wekken. Hij wil het wereldbeeld en de leefwijze van de adel verklaren en uitleggen hoe de adellijke waarden en normen het dagelijkse leven van lieden van adel beïnvloedden en beheersten.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Verloren adel

Verloren adel

De laatste dagen van de Russische aristocratie

[Recensie] “We gaan rechtstreeks af op een totale burgeroorlog en het ziet er naar uit dat het een barbaarse oorlog zal zijn… O, wat is het leven in Rusland toch moeilijk! We zijn allemaal zo stom – zo onvoorstelbaar stom.”

Dit schreef auteur Maxim Gorki in juli 1918. Rusland kent een turbulente geschiedenis die zich kenmerkt door verscheuring,

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Haagse en Leidse buitenplaatsen

Haagse en Leidse buitenplaatsen

Over landelijke genoegens van adel en burgerij

[Recensie] Nederland heeft nog 552 erkende buitenplaatsen. Daarvan staan er 56 in Zuid-Holland, de meeste op de oude duinenrij tussen Haarlem en Monster en rond Leiden en Den Haag.

Dat verklaart de titel van dit boek over verleden en heden van deze buitenplaatsen dat de lezer tevens informeert over de (on)mogelijkheden van een bezoek aan dit historische erfgoed.

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld