Fado Alexandrino

Een algemene theorie van het vergeten