Open geloven

Open geloven

Hoe kun je nog geloven in deze moderne tijd?

Recensie van Jart Voortman: Open geloven.

De schrijver

Jart Voortman (1953) was veertien jaar lang predikant in de Protestantse Kerk. Vanaf 2001 is hij in Vlaanderen werkzaam in het godsdienstonderwijs. Al vanaf zijn studententijd, maar ook later tijdens zijn predikantschap, worstelde hij met geloofsvragen: “hoe kun je nog geloven in deze moderne tijd?”

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

De literaire apologie

De literaire apologie

Tegenspraak en uitspraak, de apologie volgens Hans van Stralen

[Recensie] In 2009 promoveerde Hans van Stralen in de godgeleerdheid op Gehoor geven, een discursieve benadering van de teksten waarin de schrijvers Gabriel Marcel en Gerard Reve zich rekenschap gaven van hun bekering tot de Rooms-Katholieke Kerk. Het was zijn tweede doctoraat. Het eerste verwierf hij in 1990 met een  proefschrift over de rol van het bewustzijn in de modernistische literatuur.

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld