Bloed en barricaden

Bloed en barricaden

De heiliging van de Parijse bloedmartelaren

Hoe kwam de Parijse Commune in 1871, het eerste experiment met arbeiderszelfbestuur, aan zijn troostende en machtshonger bevestigende status? Of hoe vond het socialisme zichzelf als godsdienst uit?

[Recensie] Het is de oermythe van het onvervalste socialisme. Het kroonjuweel van de SP, de afdrachtregeling, vindt er zijn oorsprong,

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld