Diaconie

Diaconie

Vijf eeuwen armenzorg in Den Haag in één  lijvig boek

[Signalering] Jurjen Vis was een kenner van de geschiedenis van de armenzorg in het westen van Nederland. Eerder schreef hij een werk met de titel Oudemanhuispoort (2002) en over het Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor (2008). Hij wist dus waar hij aan begon toen hij,

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

Ik geef om jou

Ik geef om jou

Naastenliefde door de eeuwen heen

[Recensie] “Heb je naaste lief als jezelf” is een bekende uitspraak afkomstig uit de bijbel, maar eigenlijk een universele leefregel. Van oudsher bestaan er initiatieven om voor elkaar te zorgen, zoals kloosters, kerken, armenhuizen, weeshuizen en andere voorzieningen voor zieken en ouden van dagen. Ook vandaag de dag nog verbindt het bekommeren om je medemens personen met elkaar.

Lees verder...

Paupers en boeven

Paupers en boeven

Veenhuizen, ooit een gemoedelijk gevangenisdorp

[Recensie] Tweehonderd jaar geleden begon in Drenthe een vooruitstrevend project: mensen werden op het land aan het werk gezet om ze uit de armoede te helpen. Het werkte niet, net zomin als veel latere initiatieven tegen armoede en criminaliteit. Jan Libbenga beschreef de geschiedenis.

Voor de kleine Jan waren schoffelende gevangenen in de tuin heel normaal.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld