Autorijden 2.0: sneller, slimmer en groener

Autorijden 2.0: sneller, slimmer en groener

Hoe krijgen we minder auto’s in de stad

[Signalering] Hoewel de auto nog steeds een belangrijke rol speelt voor persoonlijke mobiliteit en de automobielindustrie veel technologische ontwikkelingen initieerde, lijkt het autoverkeer met name binnen de stedelijke omgeving op dit gebied een steeds minder prominente rol te spelen.

De steden slibben dicht, de luchtvervuiling neemt toe en de aversie tegen het gebruik van de auto groeit. 

Lees verder...