Dit is mijn hof

Geloof alleen!

Vrede zij met u, zuster