De razzia's van 22 en 23 februari 1941 in Amsterdam

Is dit een mens & Het respijt

"Ons vonnis werd in feite levenslang"

Schaduwliefde

Hier is het gebeurd

Niemand van ons zal terugkeren

Negen lessen voor een bijzonder leven

Is dit een mens

De muren vielen om

De gevangenen van Breendonk

Terug naar Birkenau

Oorlogskinderen