Waarheid en democratie

De avonden in Sint-Petersburg

Lof van het conservatisme

Het dubieuze denken

Charles Taylor

Geslacht en karakter

Geschlecht und Charakter

Bestaan als verleiding

Autonomie. Een essay over het vervulde leven

De ziel, een cultuurgeschiedenis

Kairos

Tijd en geest