Een kleyn paleis

Songbook van Ruud de Wild

Groeten uit Den Haag

De macht van K.

Mesdag & Mancini

Een ongeneeslijk heimwee

George Stubbs - De man, het paard, de obsessie

Verloren vrouw

Mesdag & Colenbrander

Een wonder-werck, door menschen handen

Diaconie