Grond zonder rust

Het begrip politiek

Fado Alexandrino

Al mijn vaders

Verloren land

De dood en het voorjaar

Gestolen leven

Pereira verklaart, een getuigenis

De schaduwen van Radovar

Naar de rand van de wereld