Humanismen. Filosofische beschouwingen over diversiteit en pluraliteit

The Range of Pragmatism and the Limits of Philosophy

Pragmatisme