De ondergang van het avondland

De ondergang van het avondland

Iedere cultuur loopt ten einde

Eindelijk is deze cultuurkritische, rechtse ondergangsfilosofie vertaald. Juist wat zijn boek nog zo leesbaar maakt, pleit tegen de boodschap die het bevat.

[Recensie] Wat doen we eigenlijk als we ‘lessen’ trekken uit de geschiedenis? Dan ontdekken we iets in het verleden dat lijkt op het heden en proberen daaruit een mogelijke consequentie voor de toekomst af te leiden.

Lees verder…

De familie Mann

De familie Mann

Geschiedenis van een familie

[Recensie] Aan de enorme lijst van boeken over de familie Mann is een nieuw exemplaar toegevoegd: De familie Mann. Een uitgebreid en zeer leesbare studie over de familie, inclusief Heinrich Mann, schrijver en broer van Thomas. Verdeeld in zeven lange hoofdstukken bespreekt auteur Tilmann Lahme telkens een periode. Het beschreven tijdperk loopt van 1922 tot 2002.

Lees verder…

Karl Friedrich Schinkel

Karl Friedrich Schinkel

De man die Berlijn bouwde

[Recensie] Karl Friedrich Schinkel, Pruisens beroemdste architect, heeft zich letterlijk doodgewerkt. Toen hij in 1841 op 60-jarige leeftijd overleed, had hij al ruim een jaar lang thuis gezeten, nauwelijks aanspreekbaar, volkomen uitgeblust. Een weinig passend einde voor iemand die juist bekend stond om zijn onvermoeibare dadendrang. De resultaten daarvan zijn nog altijd in het centrum van Berlijn te bewonderen.

Lees verder…

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Keizer Wilhelm II

Keizer Wilhelm II

Krankzinnige ideeën van een irrationele vorst

[Signalering] Dit werk is een handzame samenvatting van de imposante  biografie die John Röhl over de laatste keizer van Duitsland, Wilhelm II (1888-1918) geschreven heeft. De keizer komt hierin naar voren als een irrationele, op macht beluste, antisemitische man die Duitsland met zijn impulsieve gedrag de Eerste Wereldoorlog in heeft gedreven. Met stijgende verbazing neemt de lezer kennis van alle krankzinnige ideeën die de keizer ontvouwde om Duitslands rechtvaardige plaats op het wereldtoneel op te eisen.

Lees verder…

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Hitlers eerste slachtoffers

Hitlers eerste slachtoffers

Hoe de Holocaust begon en door één man bijna voorkomen werd

[signalering] Hoewel de ondertitel anders doet vermoeden, werd de Holocaust niet door één man bijna voorkomen. Dit boek laat zien dat het in 1933 mogelijk was om je te verzetten tegen de brute wetteloosheid van het nieuwe nazibewind. Tegelijkertijd was dat een zeer ongelijke strijd: het verzet van – in dit geval – Jozef Hartinger bleef uiteindelijk zonder gevolgen.

Lees verder…

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Het Duitse wonder

Het Duitse wonder

Een kleine geschiedenis van de Bondsrepubliek

[Signalering] Hoe ontwikkelde Duitsland zich van Zusammenbruchgesellschaft en paria op het internationale  toneel in 1945 tot de  economische reus en het politieke hart van Europa dat het vandaag is? Edmond Hofland schetst de grote lijnen van de politieke geschiedenis van de Bondsrepubliek. De auteur levert geen nieuwe inzichten, maar biedt wel een handzaam overzichtswerk voor lezers die zich (beter) bekend willen maken met de geschiedenis van onze oosterbuur.

Lees verder…

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Max Weber

Max Weber

 Socioloog van de moderniteit

[Signalering] Max Weber leefde in twee volstrekt tegengestelde werelden. Toen hij in 1864 het levenslicht zag, was Duitsland geen eenheidsstaat en nauwelijks geïndustrialiseerd. In 1920, het jaar dat Weber stierf, ondertekende Duitsland het Verdrag van Versailles en was het land desondanks al een industriële grootmacht die haar aristocratische verleden achter zich had gelaten.

Socioloog en wetenschapsjournalist Jürgen Kaube laat in deze uitstekende biografie zien dat Weber niet alleen een product van beide werelden is,

Lees verder…

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Nacht over Europa

Nacht over Europa

Cultuurgeschiedenis van de Eerste Wereldoorlog

[Signalering] Dit uit het Duits vertaalde boek behandelt uiteenlopende cultuurhistorische aspecten van de Eerste Wereldoorlog en beziet de oorlog daarbij hoofdzakelijk vanuit het perspectief van de Centrale Mogendheden, Duitsland en Oostenrijk-Hongarije. Ernst Piper gaat uitgebreid in op het oorlogsenthousiasme of juist het gebrek daaraan bij academici, schrijvers en beeldend kunstenaars. Zijn beschrijvingen van hun lotgevallen aan het front of op de plaatsen waar zij de strijd ontliepen – het Habsburgse oorlogspersbureau en het neutrale Zwitserland – stranden soms in opsommerigheid.

Lees verder…

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

IJzeren Koninkrijk

IJzeren Koninkrijk

Een frisse blik op Pruisen

Pruisen… de eerste associaties met dit woord zijn kadaverdiscipline en militarisme. Dit was vroeger ook al zo. Geen wonder dat tijdens de Tweede Wereldoorlog volgens velen juist in Pruisen de sleutel lag voor de zogeheten Duitse kwestie: hoe er na de overwinning op Duitsland voor te zorgen dat het machtige land in het midden van Europa niet weer een oorlog zou ontketenen.

Lees verder…

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

De kanonnen van augustus

De kanonnen van augustus

Het vernietigen van culturele schatten is niet nieuw

[Column] IS plundert – zoals bekend – archeologische vindplaatsen en musea om rijk te worden van de verkoop van het daar te vinden erfgoed. Wat niet kan worden verkocht, wordt kapot gemaakt voor de propaganda-video’s waarmee IS tracht goedgelovig kanonnenvlees te werven.

De verontwaardiging daarover kan groot zijn.

Lees verder…

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling: