Max Weber

Max Weber

 Socioloog van de moderniteit

[Signalering] Max Weber leefde in twee volstrekt tegengestelde werelden. Toen hij in 1864 het levenslicht zag, was Duitsland geen eenheidsstaat en nauwelijks geïndustrialiseerd. In 1920, het jaar dat Weber stierf, ondertekende Duitsland het Verdrag van Versailles en was het land desondanks al een industriële grootmacht die haar aristocratische verleden achter zich had gelaten.

Socioloog en wetenschapsjournalist Jürgen Kaube laat in deze uitstekende biografie zien dat Weber niet alleen een product van beide werelden is,

Lees verder…

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Nacht over Europa

Nacht over Europa

Cultuurgeschiedenis van de Eerste Wereldoorlog

[Signalering] Dit uit het Duits vertaalde boek behandelt uiteenlopende cultuurhistorische aspecten van de Eerste Wereldoorlog en beziet de oorlog daarbij hoofdzakelijk vanuit het perspectief van de Centrale Mogendheden, Duitsland en Oostenrijk-Hongarije. Ernst Piper gaat uitgebreid in op het oorlogsenthousiasme of juist het gebrek daaraan bij academici, schrijvers en beeldend kunstenaars. Zijn beschrijvingen van hun lotgevallen aan het front of op de plaatsen waar zij de strijd ontliepen – het Habsburgse oorlogspersbureau en het neutrale Zwitserland – stranden soms in opsommerigheid.

Lees verder…

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

IJzeren Koninkrijk

IJzeren Koninkrijk

Een frisse blik op Pruisen

Pruisen… de eerste associaties met dit woord zijn kadaverdiscipline en militarisme. Dit was vroeger ook al zo. Geen wonder dat tijdens de Tweede Wereldoorlog volgens velen juist in Pruisen de sleutel lag voor de zogeheten Duitse kwestie: hoe er na de overwinning op Duitsland voor te zorgen dat het machtige land in het midden van Europa niet weer een oorlog zou ontketenen.

Lees verder…

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

De kanonnen van augustus

De kanonnen van augustus

Het vernietigen van culturele schatten is niet nieuw

[Column] IS plundert – zoals bekend – archeologische vindplaatsen en musea om rijk te worden van de verkoop van het daar te vinden erfgoed. Wat niet kan worden verkocht, wordt kapot gemaakt voor de propaganda-video’s waarmee IS tracht goedgelovig kanonnenvlees te werven.

De verontwaardiging daarover kan groot zijn.

Lees verder…

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

Hanna Reitsch

Hanna Reitsch

Vliegen voor Hitler

[Recensie] In dit niet al te dikke boekje schetst schrijver Peter Steeman de belevenissen van een Duitse pilote, genaamd Hanna Reitsch, Vliegende “superster” van Nazi-Duitsland, geëmancipeerd avant la lettre. Alhoewel de naam nu bij velen niet bekend in de oren zal klinken, was Reitsch in de periode voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog een bekende persoonlijkheid in Duitsland en zelfs daarbuiten.

Lees verder…

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

Rode liefde

Rode liefde

Familiegeschiedenis uit de DDR

[Recensie] Natuurlijk kun je de geschiedenis van de DDR op een degelijke, historisch verantwoorde manier in een lijvig boek onder de aandacht proberen te brengen. Nuttig, ongetwijfeld, maar of het verhaal dan ook de belangstellende leek bereikt? Ik ben bang van niet of het moeten enorme doorzetters zijn. Maxim Leo pakt het anders aan.

Lees verder…

De lessen van mevrouw Lohmark

De lessen van mevrouw Lohmark

Giraffennek

[Recensie] Oost Duitsland, na de Wende, ergens op het platteland. Inge Lohmark is lerares biologie op een kwijnend gymnasium. De streek is aan het ontvolken en de overgebleven leerlingen hebben niet meer de discipline van weleer. Er valt niet veel eer meer te behalen aan het vak. Tegelijkertijd weet Lohmark als geen ander hoe de wetten van de evolutie werken.

Lees verder…

Recensie door:

Beoordeling: